Skuldfinansiering

Vi hjälper dig ur skuldfällan! Hellre ett bra lån än tio dåliga krediter.

Skuldfinansiering

Skuldfinansiering finns som hjälp för dig som hamnat i en svår ekonomisk situation. Har du många kreditförfrågningar, betalningsanmärkningar och dyra skulder och smålån kan du få hjälp av oss att samla dem till ett enda lån, vilket sänker din månadskostnad. Till skillnad från många andra långivare hjälper vi även till att lösa skulder till Kronofogden.

Du får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation för att hitta en lösning som passar just dig. Vi tar kontakt med dina kreditgivare och när du fått ditt lån beviljat löser vi dina skulder och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. På så sätt får du helt andra förutsättningar för att ta tillbaka kontrollen över din ekonomiska situation. Även efter att ditt lån är utbetalat finns våra rådgivare här för att svara på dina frågor och funderingar.

När vi har kommit överens om en fungerande lösning bedöms din individuella kostnad utifrån ett helhetsperspektiv - faktorer som har betydelse är bland annat den tid och det arbete vi behöver lägga ned på ärendet, antal fordringsägare och eventuell säkerhet.

Vid så kallad ackordsförhandling, där vi förhandlar med dina fordringsägare, tar vi ut ett extra arvode i de fall vi lyckas nå en lösning.

Skuldfinansiering kan vara bra för dig som 

Innan du ansöker, tänk på det här:

Hur man ansöker

Ladda ned vår ansökningsblankett och fyll i alla uppgifter om dina inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. De dokument som efterfrågas behövs för att vi ska förstå din ekonomiska situation och kunna återkomma med ett besked till dig så snabbt som möjligt. 

Du behöver också skriva under en fullmakt för att vi ska kunna hämta uppgifter om dig, hantera dina krediter och förhandla med dina kreditgivare.

När du samlat alla handlingar och underlag skickar du dem till oss tillsammans med din ansökningsblankett.

Vi behöver en vidimerad* ID-kopia från dig som söker. Om du redan nu vet att du har en medlåntagare eller person som går i borgen för dig, bifoga gärna vidimerade kopior på deras legitimation, så slipper du komplettera med det senare.


*Med vidimerad menas att någon skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Vidimering kan göras av någon du känner eller en myndighetsperson - du själv kan inte vidmera dina handlingar. 

Granskning och begäran om komplettering

När vi tagit emot din ansökan går vi igenom den och återkommer till dig med ett preliminärt besked.

Ser vi en möjlighet att hjälpa dig får du information om de handlingar som du behöver komplettera din ansökan med. Ibland har vi lång kö och då kan det dröja några månader innan vi kan hjälpa dig men du får alltid ett preliminärt besked inom en vecka.

Handläggning

När vi börjar med ditt ärende får du en personlig handläggare hos oss. Handläggaren kontaktar dig per telefon för att få bättre förståelse för din situation och därmed hitta en bra lösning för dig. Vi ringer också eventuell medlåntagare eller borgensman för att informera dem om vad det innebär att stå med på lånet.

Vi kontrollerar din och dina eventuella medlåntagares anställning och diskuterar med dig för att kunna räkna ut hur mycket du behöver låna. I samråd med dig lägger vi upp lånet med en återbetalningstakt som är anpassad efter dina förutsättningar.

Signera lånehandlingar

Om din ansökan blir godkänd återkommer vi med ett låneerbjudande per brev som du accepterar genom att skriva under och skicka tillbaka till oss. Lånar du med en bostad eller borgensman som säkerhet, innehåller lånehandlingarna även bilagor för detta. Exempelvis behöver din borgensman också signera avtal och inkomma med eventuell kompletterande information

Tillsammans med lånehandlingarna får du också en blankett med kundkännedomsfrågor som du behöver svara på. Dessa är en trygghet för oss som långivare så vi vet att vi känner våra kunder och vet vad vi kan förvänta oss tillbaka.

I ett separat brev skickar vi även inloggningsuppgifter till Mina sidor. Där kan du sedan logga in och se hur din skuld minskar över tid, hur din avbetalningsplan ser ut, samt annan nyttig information som du kommer att behöva under din återbetalningsperiod.

Utbetalning och lösande av skulder

När vi har tagit emot dina underskrivna lånehandlingar löser vi de skulder som vi kommit överens om, vilket normalt tar 2-3 bankdagar.

Vi sköter kontakten med dina tidigare kreditgivare så att du slipper tänka på det. Du får en bekräftelse per post på de lån och skulder vi har löst åt dig.